Maa- ja metsätalous

Avaa suurempana..
Päätilana on Halola Punkaharjulla. Viljelimme aiemmin peltoja itse (lähinnä rehuviljaa). Pelloista on sittemmin osa metsitetty, osa vuokrattu aktiiviviljelijöille ja osa odottaa otollisempaa aikaa . Viljelykelpoista peltoa on vielä n. 71 hehtaaria.

Toiminnan painopiste on kuitenkin metsässä, jota on joitakin tuhansia hehtaareita. Hoidan itse vielä metsätalouden suunnittelun, puukaupat ja tila-arvioinnit.


Avaa suurempana..
Omilta tiloilta myydään puuta pystykaupoilla, jolloin puun ostaja vastaa korjuusta, tai hankintahakkuilla, joissa sopimusurakoitsija hakkaa ja ajaa puut tien varteen.


Avaa suurempana..
Suurin puun ostaja on Stora-Enso.
Pääosan hankintahakkuista, metsäteiden teosta ja uudistusalojen muokkauksesta hoitaa nykyisin Konepalvelu J Saukkonen Parikkalasta.
Omille tiloille on teetetty (ilman yhteiskunnan avustuksia) metsäautoteitä n. 52 km. Ulkopuolisilta ei ole teiden käyttöä rajoitettu, eikä maksuja peritty.


Avaa suurempana..
Metsän uudistamisen yhteydessä on kokeiltu uusia puulajeja, kuten lehtikuusta (istutettu omille maille n.16000 kpl), Douglas-kuusta, visakoivua, tervaleppää, sekä pienempiä eriä muitakin erikoispuulajeja.

Nyt kovassa huudossa oleva metsien monimuotoisuus (luontokohteet, sekametsät jne.) on ollut meillä ohjelmassa jo kymmeniä vuosia.

Ostan edelleen metsätiloja, tai metsävaltaisia maatiloja.

Puh. 0400-100854, sähköposti veikko.heinonen@pp.inet.fi