Myytäviä kohteita
Olen myymässä joitakin omistamiani kiinteistöjä, tontteja ja metsäpalstoja.
Alla lista tällä hetkellä myynnissä olevista kohteista.

Savonlinna, Rauhalinna-Lehtiniemi

Avaa suurempana..
Myytävänä ainutlaatuinen kokonaisuus.
Rauhalinna-Lehtiniemi alueen kokonaispinta-ala on n. 143 hehtaaria. Haapaveden (Saimaa) ja Malperinjärven rantaa on yht. 4 kilometriä.
Erinomainen paikka lomakylälle, hotellille, kylpylälle, golf-kentälle tai monille muille
toiminnoille. Alueella on valmiina hyvässä kunnossa olevaa rakennuskantaa 6600 m2.
Savonlinnan keskustaan on vesitietä matkaa n. 4 km ja maitse 12 km. Lentokentälle on matkaa 9 km.

Hintapyyntö kokonaisuudelle on 7,8 miljoonaa euroa.

Erillisten osa-alueiden myynnistä voidaan myös keskustella. Tällöin hintapyyntö:
-Rauhalinna 7.5 hehtaarin tontilla: 3,0 milj.
-Rauhalinna 103 ha tontilla : 3,9 milj.
-Lehtiniemi n.42 hehtaarin tontilla:3,9 milj.
Yhteensä kokonaisuutena 7,8 milj. Kohteiden tarkempi esittely sivuilla Rauhalinna ja Lehtiniemi.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi


Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..
Savonlinna ( Punkaharju) Kultakivi

Avaa suurempana..
Upea yhtenäinen lomarakennusalue (60 ha) Punkaharjulla jo toimivan Kultakiven lomakylän vieressä.

Alueella on vahvistettu ranta-asemakaava. Myytävällä kohteella on rakennusoikeutta n. 30 000 k-m2. Rannat etelään ja länteen.
Kaava-alueesta osa on M-aluetta, millä normaali metsätalouden harjoittaminen on sallittu. Muulla kaava-alueella tarvitaan
maisematyölupa.


Hintapyyntö kokonaisena: 1 450 000 EUR.

Voidaan myydä myös pienempinä osina.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi
Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Savonlinna (Punkaharju) Kultakivi II

Avaa suurempana..
Puhkaharjulla Kultakiven lomakylän vieressä on myytävänä kolmen tontin kortteli, missä rakennusoikeutta peräti 3 x 400 , eli 1200 m2. Mustalammen ranta lounaaseen.

Hintapyyntö: 120 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.


Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Savonlinna (Punkaharju), Kultakivi III

Avaa suurempana..
Hieno kaava-alueen niemi (n. 5 ha), missä rakennus-oikeutta 1250 k-m2. Ranta länteen ja etelään. Hp. 195.000 eur.


Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Savonlinna, Punkaharju

Avaa suurempana..
Punkaharjulla myytävänä 2 hehtaarin suuruinen sora-alue, missä arvion mukaan soraa n. 65 000 m3. Määrästä ja laadusta on asiantuntijoiden arviot. Matkaa Punkasalmen taajamasta n. 2.5 km.

Hintapyyntö: 39 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.


Avaa suurempana..

Avaa suurempana..

Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Savonlinna, Haapala

Avaa suurempana..
Pieni tila, missä metsää 6,7 ha ja peltoa 2,1 ha.
Varttunutta koivuvaltaista puustoa on n. 800 m3 + taimikot.
Peltoja on viljelty viimeksi v.2012.
Hp 39.000 eur./tarjous


Avaa suurempana..


Savonlinna (Kerimäki) Uuspihlajaniemi

Avaa suurempana..
Hyvien tieyhteyksien varressa rantametsätila.
Tilan pinta-ala on 11,4 ha ja puustoa n. 800 m3.
Puustossa on kaikkia kehitysluokkia, myös hakattavaa puustoa. Tilalla on kahden lammen rantaa n.350 m. Tilaan kuuluu osa Ukonmäen graniittiesiintymästä, mistä on sodan aikana louhittu lähistön panssarivaunuesteet. Graniittia on runsaasti myös jäljellä.Hp 65.000 eur./tarjous
Rantapuolisko ja graniittimäki voidaan myydä myös erikseen


Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Savonlinna (Kerimäki) Kumpuranta
Hehtaarin tontilla vanha asuinrakennus + piharakennus. Talo on ollut asumatta useita vuosia
ja kunto on heikohko. Rakennuspaikkana sijainti on hyvä. Hp. 22.000 eur./tarjous.


Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Kittilä, Molkojärvi

Avaa suurempana..
Kahdessa palstassa oleva metsätila, minkä p-ala on 148,5 ha. Pinta-alasta pääosa on taimikoita ja siemenpuualuetta. Viimeisin hakkuu on
tehty v. 1993. Maantien varressa olevalla tilalla
on kysyntää myös tonttimaana.
Hp. 69.000 eur. /tarjous


Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..Avaa suurempana..


Joensuu, Saarivaara

Avaa suurempana..
Joensuun Saarivaarassa metsätila 21,1 hehtaaria. Tilalla on viljavalla kivennäismaapohjalla kuusivaltainen puusto. Varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää on n. 1400 m3 + taimikot. Tie on palstalle. Tieltä n.o 500 on matkaa palstalle 4 km ja Tuupovaaran taajamaan n. 25 km.Hp. 53.000 euroa.


Avaa suurempana..


Savonlinna (Kerimäki) Luotojärvi

Avaa suurempana..
Myytävänä Savonlinnan Luotojärven kylässä rantametsätila 13.3 ha.
Tilalla on puustoa n. 800 m3 ja Turkkilammen rantaviivaa n. 260 m. Maantie n. 100 m päässä.

Hintapyyntö: 45 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.

Punkaharju, ok-tontti

Avaa suurempana..
Punkaharjun keskustassa myytävänä ok-tontti, 1000 m2.

Hintapyyntö: 9 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.

Savonlinna, Ruhvana (Punkaharju)

Avaa suurempana..
Pieni metsätila, missä sora-alue.
Tie tilan läpi.
Pinta-ala 3.3 hehtaaria.
Puustoa 330 m3.

Hintapyyntö: 23 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.


Avaa suurempana..


Juuka, rantatontti

Avaa suurempana..
Juuan kunnan Juuan kylässä erämaisen Hiisilammen rannalla n. 0.6 hehtaarin tontti.
Järeä pihkapuuvaltainen puusto.
Tie n. 150 metrin päähän tontin rajasta.
Rakentaminen poikkeamisluvalla.

Hintapyyntö: 33 000 EUR.

Mahdollisuus suurempaankin tonttiin, jolloin hinnasta neuvotellaan tontin koon mukaan.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.

Juuka, Petrovaara

Avaa suurempana..
Juuan kunnan Petrovaaran kylässä, Saarijärven rannalla 2 n. puolen hehtaarin tonttia.
Rakentaminen poikkeamisluvalla.

Hintapyyntö: 29 000 EUR/kpl.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti:veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.

Tohmajärvi, Murtoi

Avaa suurempana..
Maantien varressa kolme pientä metsä-/peltotilaa.
Pinta-ala yhteensä 10.4 hehtaaria.
Puustoa n. 500 m3.

Hintapyyntö: 25 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.

Tohmajärvi, Murtoi

Avaa suurempana..
Maantiehen rajoittuva tila, missä puustoa n. 450 m3 + taimikot.
Pinta-ala 26.3 hehtaaria. Tonttimaata.

Hintapyyntö: 35 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.

Kerimäki, Pihlajaniemi

Avaa suurempana..
Myytävänä n. 6 hehtaarin määräala, jossa kahden lammen rantaa.

Hintapyyntö: 36 000 EUR.

Puh: 0400 - 100854, (Veikko Heinonen)
Sähköposti: veikko.heinonen@pp.inet.fi

Kartat: MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08.


Avaa suurempana..Avaa suurempana..